Deinstitucinalna organizacija

Deinstitucionalizacija je politički i socijalni proces koji obezbjeđuje prelazak sa institucionalne njege i drugih segregacionih oblika ka samostalnom životu.

inkluzija

Inkluzija je proces uključivanja osoba sa invaliditetom u što aktivnije i ravnopravnije sudjelovanje u društvu.

Samostalni život (Independent Living - IL)

Samostalni život je svakodnevno uživanje ljudskih prava zasnovanih na politici invalidnosti.

Izjednačavanje mogućnosti

Proces kojim različiti sistemi društva i okoline, kao što su službe, djelatnosti, informiranje i dokumentacija, postaju dostupni svima, posebice osobama s invaliditetom.

Samozastupanje

Samozastupanje za osobe s intelektualnim teškoćama znači da ove osobe, individualno ili u grupi, govore ili djeluju u svoje ime ili u ime drugih vezano uz teme koje se na njih odnose.

Podizanje razine svijesti

Nastojimo podići svijest svih aktera društva o Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom priznavajući jednako pravo svim osobama s invaliditetom na život u zajednici.

GALERIJA

Web stranica je dio projekta ‘Podrška inkluziji za osobe sa invaliditetom u BiH’ podržan od strane Češke razvojne agencije:

Projekat implementira People in Need organizacija sa partnerskim organizacijama: SUMERO, Udruženje ‘Sunce’ Mostar i Udruženje ‘Zajedno’ Banja Luka.