Blog

6. sastanak Platforme za deinstitucionalizaciju

U okviru projekta  “Podrška inkluziji za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“ održan je šesti radni sastanak Platforme  za deinstitucionalizaciju 16.04.2018 u Sarajevu. Sastanku su prisustvovali predstavnici vladinih institucija, civilnog društva i nevladinih organizacija.

Tokom sastanka prezentirani su rezultati prethodnih radnih sastanaka platforme, rezultati sprovedenih aktivnosti u 2017. godini, razgovarano je o planu i rezultatima kampanje “Neovisan život i uključenost u zajednicu: Moje pravo, Moja potreba, Naše mogućnosti” kao i o planiranim aktivnostima za 2018. godinu.

Na sastanku su predstavljeni i kljucni međunarodni i domaći dokumenti koji se konkretno odnose na prava osoba s invaliditetom, kao i aktivnosti Ministarstva pravde BiH na polju saradnje sa civilnim društvom.

Predstavnici radnih grupa prezentirali su svoje aktivnosti na izradi lokalnih planova saradnje i izradi prirucnika za razvoj sistema i podizanje kvaliteta stanovanja uz podršku. Samozastupnici Udruzenja Zajedno iz Banja Luke su predstavili svoje aktivnosti na izmjeni Zakona o zastiti lica sa mentalnim poremecajima.