Blog

Novosti

Prava osoba sa invalidetom | Osi-inkluzija.ba 28 Dec

Prava osoba sa invalidetom | Osi-inkluzija.ba

Jedna od karakteristika modernog i civilizovanog društva je briga o osobama sa posebnim potrebama, te pružanjem šanse da se ravnopravno izbore sa tzv. “zdravim” osobama za svoje mjesto u društvu.

Šta je inkluzija ? | Osi-inkluzija.ba 28 Dec

Šta je inkluzija ? | Osi-inkluzija.ba

Riječ inkluzija znači uključenje, uključivanje, sadržavanje u sebi. Razmislite o trenucima kada ste se osjećali izvana, isključeni. Kakva vam sjećanja i osjećaji padaju na pamet?

Inkluzija u obrazovanju | Osi-inkluzija.ba 26 Dec

Inkluzija u obrazovanju | Osi-inkluzija.ba

Inkluzivna je ona škola koja obuhvata i stalno uključuje svakog učenika sa preprekama u učenju i učešću i sve ostale učesnike u sve vidove vaspitno – obrazovnih aktivnosti, nastavnih, vannastavnih, društveno – korisnih, kulturno – javnih prema njihovim individualnim potencijalima i maksimalno očekivanim ishodima učenja, kreiranja i poučavanja.

5. Sastanak platforme 11 Dec

5. Sastanak platforme

Danas smo organizovali 5. sastanak Platforme za DI. Drago nam je što smo imali govornike iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Centra za ljudska prava UNSA , kao i naših partnerskih organizacija. Zajedno sa ostalim učesnicima razmatrali smo mogućnosti daljeg razvoja pitanja procesa DI u BiH.