Blog

Novosti

Posjeta Delegacije Senata Parlamenta Republike Češke

U periodu od 14. do 18. maja 2018. godine, Bosnu i Hercegovinu je posjetila delegacija Senata Parlamenta Republike Češke. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku su predstavljali potpredsjednici senatorke Milada Emmerová i Alena Šromová, te senator Jiří Vosecký. Delegacija Senata Parlamenta Republike Češke razgovarala je o mogućnostima saradnje u oblasti zdravstvene zaštite. Cilj posjete je monitoring…

6. sastanak Platforme za deinstitucionalizaciju

U okviru projekta  “Podrška inkluziji za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“ održan je šesti radni sastanak Platforme  za deinstitucionalizaciju 16.04.2018 u Sarajevu. Sastanku su prisustvovali predstavnici vladinih institucija, civilnog društva i nevladinih organizacija. Tokom sastanka prezentirani su rezultati prethodnih radnih sastanaka platforme, rezultati sprovedenih aktivnosti u 2017. godini, razgovarano je o planu i…

Podrška za neovisan život u lokalnoj zajednici | Osi-inkluzija.ba 21 Feb

Podrška za neovisan život u lokalnoj zajednici | Osi-inkluzija.ba

Novi je život za Fatimu, Silvu i Nasiru koje su se uspješno preselile iz ustanove zatvorenog tipa u stambenu jedinicu u Travniku.  Podržan je Fatimin, Silvin i Nasirin san da imaju dom gdje bi mogle da žive neovisno u lokalnoj zajednici. Ova podrška je omogućena od strane Češke razvojne agencije kroz projekt “Podrška inkluziji za osobe…

Prava osoba sa invalidetom | Osi-inkluzija.ba 28 Dec

Prava osoba sa invalidetom | Osi-inkluzija.ba

Jedna od karakteristika modernog i civilizovanog društva je briga o osobama sa posebnim potrebama, te pružanjem šanse da se ravnopravno izbore sa tzv. “zdravim” osobama za svoje mjesto u društvu.

Šta je inkluzija ? | Osi-inkluzija.ba 28 Dec

Šta je inkluzija ? | Osi-inkluzija.ba

Riječ inkluzija znači uključenje, uključivanje, sadržavanje u sebi. Razmislite o trenucima kada ste se osjećali izvana, isključeni. Kakva vam sjećanja i osjećaji padaju na pamet?

Inkluzija u obrazovanju | Osi-inkluzija.ba 26 Dec

Inkluzija u obrazovanju | Osi-inkluzija.ba

Inkluzivna je ona škola koja obuhvata i stalno uključuje svakog učenika sa preprekama u učenju i učešću i sve ostale učesnike u sve vidove vaspitno – obrazovnih aktivnosti, nastavnih, vannastavnih, društveno – korisnih, kulturno – javnih prema njihovim individualnim potencijalima i maksimalno očekivanim ishodima učenja, kreiranja i poučavanja.

5. Sastanak platforme 11 Dec

5. Sastanak platforme

Danas smo organizovali 5. sastanak Platforme za DI. Drago nam je što smo imali govornike iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Centra za ljudska prava UNSA , kao i naših partnerskih organizacija. Zajedno sa ostalim učesnicima razmatrali smo mogućnosti daljeg razvoja pitanja procesa DI u BiH.

Implementacija kampanje zagovaranja

  U okviru kampanje zagovaranja predstavnici Platforme za Deinstitucionalizaciju su održali i sastanke sa predstavnicima ministarstava kantona koji se i dalje suočavaju sa preprekama u sprovođenju procesa deinstitucionalizacije. Za podizanje svijesti i iniciranje saradnje po ovom pitanju, ponuđeno je potpisivanje ‘Deklaracije o pravima osoba s invaliditetom u zajednici’. Održani su sastanci u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, Zapadnohercegovačkom…