Blog

Implementacija kampanje zagovaranja

 

U okviru kampanje zagovaranja predstavnici Platforme za Deinstitucionalizaciju su održali i sastanke sa predstavnicima ministarstava kantona koji se i dalje suočavaju sa preprekama u sprovođenju procesa deinstitucionalizacije. Za podizanje svijesti i iniciranje saradnje po ovom pitanju, ponuđeno je potpisivanje ‘Deklaracije o pravima osoba s invaliditetom u zajednici’. Održani su sastanci u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, Zapadnohercegovačkom kantonu i Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Na sljedecem sastanku Platforme za deinstitucionalizaciju biti ce organizovano potpisivanje Deklaracije o pravima osoba s invaliditetom u zajednici kojom će se iskazati opredijeljenost za podršku deinstitucionalizaciji i inkluziji osoba s invaliditetom u BiH, čiji potpisnici će biti i predstavnici BPK Goražde.