O nama

O PROJEKTU

Projekt ‘Podrška inkluziji za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini’ ima za cilj da se razmijene znanja i dobre prakse u pružanju socijalnih usluga za osobe s invaliditetom, na osnovu primjera Republike Češke. Poseban je naglasak na pružanju usluga za samostalni život, adekvatne mogućnosti za zapošljavanje i ukupnu integraciju osoba sa invaliditetom u bh. društvo. Cilj projekta je uspostaviti sistem uključivanja osoba sa invaliditetom u društvo, s naglaskom na najveću moguću mjeru samostalnog života uporedivo sa vršnjacima bez invaliditeta u 3 odabrane nevladine organizacije (NVO) u BiH. Projekt je podržan od strane Češke razvojne agencije, implementiran je od strane People in Need organizacije, sa tri partnerske organizacije: SUMERO, Udruženje Sunce Mostar i Udruženje Zajedno Banja Luka.