Platforma za DI

Platforma za deinstitucionalizaciju u BiH je osnovana u sklopu projekta “Podrška
inkluziji za osobe sa invaliditetom u BiH”. Projekt podržava Češka razvojna agencija,
a implementira organizacija People in Need sa partnerskim organizacijama Sumero,
Sunce i Zajedno.

 

Cilj Platforme je saradnja predstavnika vladinih institucija, civilnog društva i nevladinih
organizacija zbog podrške procesu deinstitucionalizacije u BiH, identifikaciji dobre
prakse i izradi prijedloga zajedničkih rješenja.

 

Cilj sastanka Platforme je da se fascilira otvoren i informisan dijalog između
učesnika, kao što su nevladine i vladine organizacije, centri za socijalni rad, ustanove
za osobe s invaliditetom i stručnjaci za inkluziju osoba sa invaliditetom. Sastanci
omogućuju razvoj novih pristupa koordinacije i saradnje, razmjenu iskustava u procesu
deinstitucionalizacije, kao i identifikaciju političkih i institucionalnih praznina u primjeni
deinstitucionalizacije