Blog

Šta je inkluzija ? | Osi-inkluzija.ba 28 Dec

Šta je inkluzija ? | Osi-inkluzija.ba

Riječ inkluzija znači uključenje, uključivanje, sadržavanje u sebi.

Razmislite o trenucima kada ste se osjećali izvana, isključeni. Kakva vam sjećanja i osjećaji padaju na pamet? Općenito, riječi poput ovih proizlaze iz srca ljudi: “strašno, usamljeno, preplašeno, tužno,  nesretno, bijedno, depresivno i sl.”

Sad razmišljajte o trenucima kada ste se osjećali dobrodošlo, zaista uključeno. Kako ste se tada osjećali? Odgovori su obično riječi poput: “sretna, voljena, važna, oduševljena, topla, zdrava i sl. “

Odgovori su isti za djecu svih uzrasta, za ljude iz svih zemalja, za visoke i niske, stare i mlade, muške i ženske. Kada su ljudi uključeni, osjećaju se dobrodošli, osjećaju se dobro i osjećaju se zdravo.

Kada su ljudi isključeni, osjećaju se loše. Isključenje je preduvjet za bijedu, samoću i nevolje. Znamo da tinejdžeri često odlučuju umrijeti – a ne biti sami. Znamo da se djeca pridruže bandi umjesto da se vide kao “izvan” svoga društva. Pripadanje nije slučajno, ono je primarno za naše postojanje. Dakle, za nas, isključenje ubija – fizički i duhovno.

Inkluzija je proces uključivanja osoba sa invaliditetom u što aktivnije i ravnopravnije sudjelovanje u društvu. U prvom redu inkluzija podrazumijeva pružanje jednakih mogućnosti svima, kao i maksimalnu fleksibilnost u zadovoljavanju specifičnih obrazovnih i širih društvenih potreba sve djece. Inkluzija je preduvjet za učenje, sreću – za zdrav život.

Snažan glas za “inkluziju” se čuje danas. Ovaj novi glas podižu ljudi sa ne prepoznatim sposobnostima (tzv. “osobe sa invaliditetom”). Mnogi ljudi čije se sposobnosti redovito odbacuju ili zanemaruju, smatraju da društvo ne poštuje pravo svake individue na puno sudjelovanje u društvu.

Dio glasa za “inkluziju” poziva za bolju pristupačnost što podrazumjeva više rampi i platformi za invalidska kolica, razvijanje programa pristupačnosti, pomagala i literature u dostupnim tehnikama (Brajevo pismo, znakovni jezik, zvučne tehnike, štampa sa uvećanim slovima, prilagođen sadržaj) za sve nivoe obrazovanja, te tumače znakovnog jezika, drugih neverbalnih oblika komuniciranja, kao i druge oblike podrške za obrazovanje, bolje uslove društvenog života itd. Medjunarodna konvencija o pravima osoba sa invaliditetom predstavlja odličnu polazišnu tačku da se  glas za “inkluziju” čuje daleko, međutim, potrebno je još mnogo toga uključujući traženje prihvatljive definicije i prakse uključivanja – inkluzije.

Općenito je prihvaćeno da “inkluzija” u praksi znači pozivanje onih koji su u društvenom kontekstu ne opravdano limitirani – “isključeni”. Ovo dobronamjerno značenje mora biti ojačano jer je očigledna slabost ove definicije. Tko ima ovlasti ili pravo da pozove i “uključi” druge? I tko je njih same pozvao i “uključio”? Konačno, tko radi isključivanje? Vrijeme je da prepoznamo i prihvatimo da smo svi rođeni “uključeni”! Nitko nema pravo pozvati ili “isključiti” druge! To definitivno postaje naša odgovornost kao društvo kako bi uklonili sve prepreke koje podržavaju isključenost.

Inkluzija ili uključivanje je prepoznavanje našeg univerzalnog “jedinstva” i međuovisnosti. Uključivanje prepoznaje da smo “jedno” iako nismo “isti”. Čin inkluzije znači borbu protiv isključenja i svih društvenih bolesti koje isključenje rađa – tj. rasizam, seksizam, hendikep, itd. Borba za inkluziju također uključuje osiguravanje da svi sistemi podrške budu dostupni onima kojima je potrebna takva podrška. Pružanje i održavanje sistema podrške građanska je odgovornost, a ne milost. Svi smo rođeni “uključeni”. Društvo će se poboljšati u času u kojem punog srca podržimo ovu istinu.

Koliko je inkluzija zastupljena u obrazovanju, možete pročitati u tekstu http://osi-inkluzija.ba/inkluzija-u-obrazovanju/.

Tags: